WHITENING BODY LOTION HA (BODY HA)

WHITENING BODY LOTION HA (BODY HA)

450,000 

 • DƯỠNG TRẮNG
 • CHỐNG NẮNG SPF 45
 • KÍCH THÍCH SẢN SINH COLLAGEN và ELASTIN
 • CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
 • Kem Whitening Body Lotion HA Huyền Còcũng được Bộ Y Tế Việt Nam chứng nhận an toàn và cấp giấy phép lưu hành trên toàn quốc.
 • Mô tả

Mô tả

 • DƯỠNG TRẮNG
 • CHỐNG NẮNG SPF 45
 • KÍCH THÍCH SẢN SINH COLLAGEN và ELASTIN
 • CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
 • Kem Whitening Body Lotion HA Huyền Còcũng được Bộ Y Tế Việt Nam chứng nhận an toàn và cấp giấy phép lưu hành trên toàn quốc.