SON KEM HUYỀN CÒ LIPSTICK LIQUID MATTE

SON KEM HUYỀN CÒ LIPSTICK LIQUID MATTE

250,000 

CHẤT SON MỀM MỊN – GIÀU DƯỠNG CHẤT – KHÔNG GÂY KHÔ MÔI

THIẾT KẾ TINH TẾ – DỄ NHẬN BIẾT MÀU SON BÊN TRONG.

SON HUYỀN CÒ LIPSTICK LIQUID MATTE

CHINH PHỤC TUYỆT ĐỐI MỌI TÍN ĐỒ LÀM ĐẸP

  • Mô tả

Mô tả

CHẤT SON MỀM MỊN – GIÀU DƯỠNG CHẤT – KHÔNG GÂY KHÔ MÔI

THIẾT KẾ TINH TẾ – DỄ NHẬN BIẾT MÀU SON BÊN TRONG.

SON HUYỀN CÒ LIPSTICK LIQUID MATTE

CHINH PHỤC TUYỆT ĐỐI MỌI TÍN ĐỒ LÀM ĐẸP